Zapraszamy do kontaktu:

ul. Armii Krajowej 38
76-200 Słupsk 
biuro@mabar.pl
+48 665 048 238
MABAR

Obszar naszej działalności obejmuje 4 główne filary:

Naszym wszystkim działaniom biznesowym przyświecają takie wartości jak odpowiedzialność, bezpieczeństwo, innowacyjność, profesjonalizm i konsekwencja w działaniu oraz troska o nasze wspólne dobro – środowisko naturalne.

I FILAR

Ochrona środowiska i zagospodarowanie oraz przetwarzanie odpadów, głównie odpadów niebezpiecznych;

Prowadzimy projekty z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym naciskiem na gospodarowanie i przetwarzanie odpadów, głównie odpadów niebezpiecznych.
II FILAR

Zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami, usługi biur centralnych, doradztwo w zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw;

Dla naszych klientów oferujemy usługi z zakresu zarządzania projektami, zarządzania całymi przedsiębiorstwami, analizy komunikacji w organizacji, analizy i optymalizacji kosztów, restrukturyzacji projektów i przedsiębiorstw;
II FILAR

Zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami, usługi biur centralnych, doradztwo w zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw;

Dla naszych klientów oferujemy usługi z zakresu zarządzania projektami, zarządzania całymi przedsiębiorstwami, analizy komunikacji w organizacji, analizy i optymalizacji kosztów, restrukturyzacji projektów i przedsiębiorstw;
III FILAR

Pośrednictwo w handlu nieruchomościami, głównie nieruchomościami komercyjnymi;

Na Państwa zlecenie wyszukamy nieruchomość w najlepszej dostępnej lokalizacji związanej z Państwa potrzebami, przeprowadzimy analizę planowanej inwestycji, przygotujemy plan inwestycyjny oraz poprowadzimy w Państwa imieniu nadzór inwestycyjny dla planowanego przez Państwa przedsięwzięcia.
III FILAR

Pośrednictwo w handlu nieruchomościami, głównie nieruchomościami komercyjnymi;

Na Państwa zlecenie wyszukamy nieruchomość w najlepszej dostępnej lokalizacji związanej z Państwa potrzebami, przeprowadzimy analizę planowanej inwestycji, przygotujemy plan inwestycyjny oraz poprowadzimy w Państwa imieniu nadzór inwestycyjny dla planowanego przez Państwa przedsięwzięcia.
IV FILAR

Opracowanie i wdrażanie nowych technologii, głównie związanych z OZE. W zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw;

Bazując na naszych doświadczeniach w zakresie obrotu nieruchomościami i ochrony środowiska naturalnego podejmujemy się przygotowania, opracowania i wdrażania projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.
IV FILAR

Opracowanie i wdrażanie nowych technologii, głównie związanych z OZE. W zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw;

Bazując na naszych doświadczeniach w zakresie obrotu nieruchomościami i ochrony środowiska naturalnego podejmujemy się przygotowania, opracowania i wdrażania projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.
Współpraca z Mabar

Zapraszamy do kontaktu!

Razem twórzmy projekty, które będą miały nie tylko uzasadnienie ekonomiczne, ale i społeczne!